facebook

Medium link

RODO - wzory dokumentów

Koleżanki i Koledzy,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej RODO, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu może udostępnić dokumenty opracowane przez inż. Macieja Koziejkę, Informatyka i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Dokumenty można uzyskać pod adresem https://rodo.dilnet.wroc.pl

Po opublikowaniu  nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych, dokumenty będą uzupełniane i aktualizowane na bieżąco.

Początek strony