facebook

Medium link

APEL Komisji Etyki Lekarskiej DRL Do Delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

APEL Komisji Etyki Lekarskiej DRL
Do Delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Koleżanki i Koledzy lekarze i lekarze dentyści!

Przyjęcie w wyniku wyborów funkcji delegata na Zjazd było dowodem Waszego zaangażowania w sprawy samorządu lekarskiego, a dla nas, członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i członków Komisji DRL nadzieją na możliwość wprowadzania zmian, które uważamy za konieczne i korzystne.
Przyjęcie tej funkcji było jednocześnie zobowiązaniem się do wzięcia odpowiedzialności za losy naszej lekarskiej korporacji w bieżącej kadencji.
Pełnienie tej zaszczytnej funkcji i udział w pracach kolejnych Zjazdów jest bardzo ważne dla naszej lekarskiej społeczności, zwłaszcza w obliczu problemów, jakie stoją dzisiaj przed naszą korporacją.
W obliczu tych problemów i trudnych sytuacji konieczna jest nasza zawodowa solidarność i wspólne działanie.
Bez Waszego udziału w dyskusjach nad kierunkami rozwoju i bez Waszej akceptacji aktualnych działań i planów na najbliższą przyszłość nie będzie możliwe skuteczne działanie naszej dolnośląskiej korporacji.
O tym, jak ważny i konieczny jest Wasz udział w Zjazdach mówi także Kodeks etyki lekarskiej i ustawa o Izbach lekarskich.
Stanowicie przecież reprezentację Waszych koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z całego Dolnego Śląska, a biorąc udział w Zjazdach, działacie w ich imieniu.
Komisja Etyki Lekarskiej Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zwraca się do Was z gorącym apelem o wzięcie udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 18.05.2019 r.

Przewodniczący Komisji Etyki DRL
dr n. med. Jakub Trnka

Początek strony