facebook

Medium link

Zbliża się 3. sesja stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej!

Do 10 tys. złotych na odbycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce lub za granicą. O taką maksymalną dotację może starać się każdy lekarz i lekarz dentysta, który nie ukończył 35. roku życia. Do końca sierpnia 2019 roku trwa nabór wniosków do 3. edycji stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.nil.org.pl/zakładka System stypendialny.  

Naczelna Rada Lekarska przyznaje stypendia cyklicznie. Dokumenty do poszczególnych edycji należy składać do końca lutego, maja, sierpnia i listopada. Laureaci są wyłaniani do końca marca, czerwca, września oraz grudnia – informuje lek. Michał Bulsa, przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL.

Początek strony