facebook

Medium link

Akcja informacyjna: "Polska to chory kraj".

Szanowne Koleżanki i Koledzy

OIL w Warszawie rozpoczęła akcję informacyjną:

"Polska to chory kraj".

Ma ona na celu wymuszenie na politykach porozumienia ponad podziałami i doprowadzenie do zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w 2023r.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym akcje.

https://m.youtube.com/watch?v=qcVe_UZORvw&feature=youtu.be

Namawiamy również do uczestnictwa w akcji "Zdrowa Praca" organizowanej przez Porozumienie Rezydentów OZZL polegającej na ograniczeniu czasu pracy do 48h w tygodniu przez październik i listopad.

To najbardziej bezpieczna dla nas i dla pacjentów forma protestu. Ma pokazać realną liczbę lekarzy w systemie opieki zdrowotnej!

Jednocześnie będzie bardzo skuteczna jeśli odpowie na nią całe środowisko!

Zadbajcie o sobie. Odpocznijcie.

#akcjazdrowapraca

#polskatochorykraj

Początek strony