facebook

Medium link

Samorząd lekarski zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez „STOP NOP”

16 października 2019 r. Stowarzyszenie „STOP NOP” zamieściło na portalu Facebook bulwersujący wpis mówiący o tym, że w polskich szpitalach na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii lekarze doprowadzają do eutanazji pacjentów, a działania te podejmują w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

W związku z tym samorząd lekarski podjął zdecydowane kroki prawne. W imieniu prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz prezesów wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w celu wszczęcia postępowania przez właściwe organy ścigania do Prokuratora Generalnego oraz do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Jednym z sygnatariuszy jest prezes DRL Paweł Wróblewski.

Podobne kroki podjęło również Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński skierował zawiadomienie w Prokuraturze Rejonowej Poznań Stare Miasto.

Mając na uwadze szczególnego rodzaju więź lekarza z pacjentem oraz dobro wszystkich pacjentów i ich rodzin pomówienie przez Stowarzyszenie lekarzy o popełnianie przestępstwa eutanazji należy uznać za niedopuszczalne i wypełniające znamiona przestępstwa z art. 212 Kodeksu karnego.

Wniosek - Prokuratura

Początek strony