facebook

Medium link

Nabór placówek POZ do współpracy w ramach projektu „Wzrasta liczba nowotworów skóry –zbadaj się!”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu prowadzi nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach w ramach projektu „Wzrasta liczba nowotworów skóry –zbadaj się!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest nabór placówek POZ które:

  1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, śląskiego lub opolskiego.
  2. Posiadają na dzień składania Oferty podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń lekarza POZ umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia.
  3. Świadczenia w placówkach POZ będą udzielane w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp w godzinach 8.00 –18.00, co najmniej 2 razy w tygodniu.
  4. Dysponują personelem medycznym zatrudnionym w Placówce POZ (bez względu na formę zatrudnienia) niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. w zależności od wielkości POZ-u nie mniej niż 1 lekarzem POZ i/lub 1 pielęgniarką.
  5. Deklarują udział w 4 konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Zamawiającego, min. 1 osoby z personelu medycznego zatrudnionego w placówce POZ lub współpracującego z placówką POZ –lekarz lub pielęgniarka.
  6. Deklarują udział nie mniej 1 lekarza w szkoleniu e-learningowym z testem zaliczającym z uzyskaniem niezbędnej wiedzy ze szkolenia i certyfikatem ukończenia.
  7. Lekarz POZ po wstępnej selekcji wytypuje osoby, które kwalifikują się do Programu na podstawie kryteriów kwalifikacji, którym zostanie udzielone świadczenie:
   • w zakresie edukacji:

- osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo.

   • w zakresie badań przesiewowych (badanie dermatoskopem lub wideodermatoskopem)

- osoby w wieku 50-64 (aktywne zawodowo)

- osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,

- osoby po 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,

 1. Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowanym nowotworem skóry

Grupę docelową projektu stanowią pacjenci:

 • osoby w wieku 50-64 (aktywne zawodowo)
 • osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion;
 • osoby po 65 r. ż. pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion

Korzyści dla POZ

 • Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – konsultacja będzie wynosiła 48,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 Zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry,
 • Konsultacja edukacyjna/świadomościowa–będzie wynosiła 76,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 18 Zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE samokontroli znamion -ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry
 • Udział w certyfikowanych konferencjach z punktami ECTS
 • Współpraca z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach do pobrania poniżej oraz na stronie www.usk.wroc.pl w zakładce Projekty POWER.

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Wzór umowy

Bartosz Sawiński
Koordynator ds. Profilaktyki
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
tel. 515 038 858
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Początek strony