facebook

Medium link

Lekarzu! W przypadku niewystawienia lub braku anulowania e-ZLA, PUE ZUS informuje pacjenta, że miałeś dostęp do jego danych osobowych

Prezes ZUS Gertruda Uścińska zwróciła się do prezesa NRL Andrzeja Matyi z prośbą o rozpowszechnienie w środowisku lekarskim informacji, przypominającej o sposobie działania funkcji portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS pod kątem ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy lekarz w procesie wystawiania zwolnienia lekarskiego lub jego anulowania uzyska dostęp do danych pacjenta, a następnie nie zakończy procesu wystawieniem lub anulowaniem e-ZLA, osoba ubezpieczona (pacjent), której dane dotyczą, otrzymuje na swój profil na PUE ZUS informację o treści: „W dniu [data] lekarz [imię, nazwisko] o numerze prawa wykonywania zawodu [numer] uzyskał dostęp do Twoich danych, nie zakończony wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem”.

Dla pacjenta jest to sygnał do zastanowienia, czy w dniu wskazanym w powiadomieniu miała miejsce wizyta u tego konkretnego lekarza oraz czy w jej trakcie lekarz zamierzał wystawić lub anulować zwolnienie lekarskie. Jeśli tak, to uzyskanie dostępu do danych prawdopodobnie było działaniem prawidłowym. W przypadku, gdy wizyta nie miała miejsca i tym samym nie ma podstaw do uzasadnienia postępowania lekarza – pacjent może skierować na lekarza skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes ZUS zaznacza, że lekarze nie zawsze mają świadomość, że takie działanie jest odnotowywane oraz że informacja o uzyskaniu dostępu do danych pacjenta jest temu pacjentowi przekazywana.

ZUS podjął działania, które mają zapobiec wzbudzającym wątpliwości sytuacjom. W IV kwartale tego roku, w kreatorze wystawiania e-ZLA w PUE ZUS pojawi się dodatkowy komunikat, który zwróci uwagę lekarza na fakt, że jeśli wyszuka dane pacjenta bez wystawienia lub anulowania zwolnienia to informacja o takiej sytuacji zostanie automatycznie przekazana do pacjenta. Takie rozwiązania mają być rekomendowane wśród producentów aplikacji gabinetowych.

NIL

Początek strony