facebook

Medium link

Informacja w sprawie zatrudniania pielęgniarki w indywidualnej praktyce lekarskiej lub dentystycznej.

Poniżej zamieszczamy skan pisma z Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości zatrudniania pielęgniarki w praktyce lekarskiej lub dentystycznej w trybie art. 53 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 537 ze zmianami).

Skan pisma (wersja pdf)

Początek strony