facebook

Medium link

KOMUNIKAT DOW NFZ - Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne
Komunikat dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawianych od 1.01.2020 r.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu. Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat dotyczący dokumentacji systemu obsługi tego procesu:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne:
http:/prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Tadeusz Pławiak,
zastępca dyrektora ds. służb mundurowych

Pismo DIL wyroby medyczne

Komunikat wyroby medyczne

Ulotka wyroby medyczne

Początek strony