facebook

Medium link

Udzielanie świadczeń w sytuacjach szczególnych

Poniżej zamieszczamy skan pisma w sprawie udzielania świadczeń w sytuacjach szczególnych oraz wyciąg z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Skan pisma (wersja pdf)

Wyciąg z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. (wersja pdf)

Początek strony