facebook

Medium link

Spotkanie delegatów delegatury wrocławskiej DIL i przewodniczących kół odwołane

Obserwując rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, a także stosując się do rekomendacji wojewody dolnośląskiego i głównego inspektora sanitarnego, zawiadamiam, że zaplanowane na 19 marca spotkanie delegatów zostaje odwołane. Wyznaczenie nowego terminu spotkania uzależnione jest od bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

dr Bożena Kaniak,
wiceprezes DRL, przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej DIL

Początek strony