facebook

Medium link

APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY OD WROCŁAWSKICH ZAKAŹNIKÓW

  • NIE ODSYŁAJCIE PACJENTÓW SKĄPOOBJAWOWYCH, W DOBRYM STANIE DO IP ZAKAŹNEJ, po to by zrobić badanie w kierunku SARS-Cov-2;
  • nasze moce przerobowe są zbyt małe by przebadać wszystkich zgłaszających się pacjentów; pacjent trafia do poczekalni, w której przebywa z innymi pacjentami podejrzanymi o zakażenie, co zwiększa ryzyko nabycia zakażenia;
  • dbajmy o dobro wszystkich!
  • pacjenci w dobrym stanie mogą pozostawać w domu, otrzymać e-recepte, e-zwolenienie od WAS;
  • osoby młode, w dobrym stanie, z lekkimi objawami mogą pozostać w domu w warunkach kwarantanny;
  • zasady kwarantanny są do pobrania na stronie http://www.szpital.wroc.pl/

Justyna Janocha-Litwin

Źródło: http://tiny.cc/8sualz

Początek strony