facebook

Medium link

Stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej dla województwa dolnośląskiego w sprawie zaistniałej sytuacji epidemiologicznej...

Polanica Zdrój, 16.03.2020r.

Dr n. med. Piotr Drozdowski
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej dla województwa dolnośląskiego   

P.T. Lekarze specjaliści chirurdzy plastycy

Szanowni Państwo
Wypełniając zadania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej dla województwa dolnośląskiego zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 o konsultantach w
ochronie zdrowia, w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej związanej z dynamicznie narastającą liczbą zarażeń wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z Ustawą. z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zajmuję następujące stanowisko:

Koleżankom i Kolegom specjalistom chirurgii plastycznej zalecam wstrzymanie planowych zabiegów chirurgii plastycznej, których wykonanie mogłoby przełożyć się na podwyższenie ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 — zarówno dla pacjenta poddawanego operacji, innych pacjentów Państwa placówek, jak i personelu medycznego lub niepotrzebne obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Takie postepowanie sugeruję do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej -najpewniej przez kolejne 14 dni, a następnie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w aspekcie utrzymania lub odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Pod pojęciem planowych zabiegów operacyjnych rozumie się zabiegi z wyjątkiem tych, których wykonanie jest niezbędne w celu ratowania zdrowia lub życia, leczenia powikłań lub których odroczenie mogloby doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia pacjenta.
Należy zauważyć, że praktycznie każdy zabieg operacyjny, zwłaszcza wykonywany w znieczuleniu ogólnym, niesie ze sobą ryzyko powikłań, które w niskim — ale jednak — odsetku przypadków mogą wymagać wdrożenia intensywnej terapii medycznej w oddziale szpitalnym. Oddziały te w obecnej, dynamicznej sytuacji, są potencjalnie obciążone dużą liczbą pacjentów w ciężkim stanie i jako takie nie powinny być traktowane jako — nawet potencjalne — zaplecze dla naszych działań w sektorze chirurgii estetycznej.
Liczę na Państwa zrozumienie dla mojego apelu, traktując go jako wyraz wsparcia dla kompleksowych działań polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej dla województwa dolnośląskiego
dr n. med. Piotr Drozdowski

Początek strony