facebook

Medium link

Pismo do MZ i GIS w sprawie prośby o pilne opracowanie wytycznych postępowania z zakażonymi pacjentami

Warszawa, 17.03.2020

Minister Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

Główny Inspektor Sanitarny
Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Inspektorze,

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i dynamiką rozprzestrzeniania się zakażenia COVID¬19 - niemal wszystkie gabinety stomatologiczne w Polsce podjęły decyzję o zawieszeniu planowych przyjęć pacjentów w tym okresie. Jest to związane ze szczególnym narażeniem rozprzestrzeniania się zakażenia COVID¬19 przenoszonego drogą kropelkową, co charakteryzuje zabiegi stomatologiczne, czyniąc lekarzy dentystów grupą zawodową najbardziej narażoną na zakażenie, zwiększając ryzyko transmisji na pacjentów. Ponadto odczuwamy jako grupa zawodowa, przewidywany deficyt w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej, chroniącej lekarzy i pacjentów. Jednocześnie udzielamy pomocy stomatologicznej w przypadkach pilnych u pacjentów z negatywnym wywiadem w kierunku zakażenia COVID-19 i bezobjawowych, lecz potencjalnie zakaźnych.

Biorąc pod uwagę prognozowaną, rosnącą liczbę osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i osób objętych kwarantanną - obawiamy się, że w najbliższym czasie spotkamy się z sytuacją, kiedy pacjenci będą wymagali działań doraźnych (ból, zapalenia, ropnie), jednocześnie będą zakażeni wirusem SARS-CoV-2 lub będą pozostawać w okresie kwarantanny.

Obecnie gabinety stomatologiczne nie są przygotowane pod względem ochrony pacjentów oraz lekarzy i personelu pomocniczego do przyjmowania osób z zakażeniem COVID-19 oraz objętych nadzorem epidemiologicznym.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra i Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o pilne opracowanie wytycznych postępowania z zakażonymi pacjentami w zakresie:

  • trybu udzielania lub odmowy świadczeń stomatologicznych,
  • trybu kierowania oraz adresów placówek powołanych do udzielania pomocy doraźnej w zakresie leczenia stomatologicznego w zakażeniu COVID-19 lub w przypadku kwarantanny.

W ostatnich dniach Komisja Stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej wystosowała apele do władz publicznych o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu oraz rekomendacje takich rozwiązań. W wielu krajach Unii Europejskiej taka opieka jest już zorganizowana i lekarze dentyści oraz opinia publiczna są poinformowane o strategii postępowania. Obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego w naszym kraju wymaga jak najszybszego wdrożenia tych procedur, ponieważ istniejące przychodnie/gabinety doraźnie przyjmujące pacjentów stomatologicznych okażą się nieodpowiednie do leczenia osób zakażonych.

Z poważaniem,

Dr n. med. Andrzej Szwarczyński
Prezes Stowarzyszenia Implant Masters Poland
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Prof. dr hab n. med. Andrzej Wojtowicz
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
Dr n. med. Mariusz Duda
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Dr Magdalena Żywicka
Prezes Digital Dentistry Society

Początek strony