facebook

Medium link

UBEZPIECZENIE OC LEKARZA A KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo
Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie działający przy DIL dział ubezpieczeń pozostaje do Państwa dyspozycji. Obsługę telefoniczną zapewniają od poniedziałku do piątku:

  • Renata Czajka, tel. 604 877 134, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • Jolanta Kowalska-Jóźwik, tel. 667 969 955, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracujemy zdalnie, ale żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Uspokajamy przy tym, że związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce w szpitale zakaźne nie ma potrzeby aneksowania polis lekarzom dotychczas w nich pracujących nawet, jeśli mają ubezpieczoną inną specjalność.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

19.03.2020 r.

Komunikat 1

KONTAKT Z INTER

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, do odwołania, pracujemy zdalnie.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazane numery telefonów:
Specjaliści do spraw sprzedaży: 503 789 718, 785 077 460, 609 640 754, 571 244 230
Specjalista do spraw wspierania sprzedaży: 663 079 068
Dyrektor Oddziału: 507 006 847
lub o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19.03.2020 r.

Komunikat 2

UBEZPIECZENIE OC, A ZAKAŻENIE PACJENTA KORONAWIRUSEM

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowej – obejmuje odpowiedzialność za zakażenie pacjenta koronawirusem

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29/04/2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli lekarz/pielęgniarka w trakcie udzielania świadczeń (np. leczenie zęba, badanie pacjenta) zarazi go wirusem to będzie odpowiedzialność z polisy OC. Kluczowe będzie przypisanie lekarzowi/pielęgniarce winy, czyli udowodnienie jej ze to właśnie on/ona w toku leczenia zaraził/a pacjenta. W dobie pandemii może być niezwykle trudno udowodnić konkretnej osobie, że to ona zaraziła pacjenta wirusem. Zachęcam do lektury niżej załączonego w linku artykułu.

W przypadku podmiotu leczniczego będzie odpowiedzialność z polisy OC obowiązkowej, gdy pacjent wykaże zaniechanie lub winę organizacyjną podmiotu. Co do zasady, jeśli będzie ustalona wina podmiotu leczniczego to będzie odpowiedzialność INTER z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie cytowanym powyżej rozporządzeniem MF z zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone szkody osobowe będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych związane z zakażeniem koronawirusem powstałe w czasie epidemii/pandemii.

W razie pytań, proszę o kontakt z Dyrektorem Oddziału INTER

Anna Knotz – 507 006 847

19.03.2020 r.

Komunikat 3

UBEZPIECZENIE OC, A PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W SZPITAL ZAKAŹNY

Informuję, że w związku z przekształceniem niektórych szpitali w Polsce w szpitale zakaźne nie ma potrzeby aneksowania polis lekarzom dotychczas w nich pracujących nawet, jeśli mają ubezpieczoną inną specjalność.

19.03.2020 r.

Komunikat 4

UBEZPIECZENIE OC, A TELEMEDYCYNA

TU INTER Polska w ramach polisy ubezpieczenia OC z tyt. udzielania świadczeń zdrowotnych ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania świadczeń na odległość (telemedycyna).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku:

Świadczenia zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Świadczenia zdrowotne obejmują również telemedycynę – udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość (np. konsultacje lekarskie, opisywanie badań, przesyłanie zdjęć rtg) za pośrednictwem internetu (mail, chat) lub telefonu (np. ratownictwo medyczne – dyspozytor).

19.03.2020 r.

Komunikat 5

KWARANTANNA, ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM, A UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU (INTER KONTRAKT, INTER MEDICUS) ORAZ UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE (INTER Medyk Life)

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wypłaty świadczeń związanych z okresem kwarantanny oraz zarażeniem się koronawirusem przesyłamy poniżej oficjalną informację dotycząca obecnej sytuacji. 

Polisa czasowej niezdolności do pracy zapewnia ochronę na wypadek niezdolności do pracy (okresowej i trwałej) wynikającej z zachorowania wywołanego zakażeniem COVID-19 (koronawirus SARS-CoV-2).

W produkcie INTER Medyk Life nie ma zastosowania żadne wyłączenie czy ograniczenie odpowiedzialności z tytułu epidemii ogłoszonej przez właściwe organy.

W produktach INTER Kontrakt oraz INTER Medicus świadczenia wypłacane będą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia uwzględniając wskazane wyłączenia:

„ INTER Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy jeżeli czasowa niezdolność do pracy, została spowodowana lub miała miejsce w bezpośrednim następstwie: epidemii ogłoszonej przez upoważnione organy administracji państwowej, skażeń lub katastrof naturalnych”.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z OWU zdarzeniem uprawniającym do wypłaty świadczenia jest czasowa niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy powstała w wyniku choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku, która jednocześnie:

  • rozpoczęła się w okresie 90 dni po zajściu nieszczęśliwego wypadku,
  • rozpoczęła się i trwała w okresie ubezpieczenia,
  • trwa nieprzerwanie minimum 30 dni w przypadku choroby,
  • trwa nieprzerwanie minimum 15 dni jeśli związana jest z leczeniem szpitalnym lub powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W związku z powyższym, sam fakt objęcia Ubezpieczonego obowiązkową kwarantanną nie jest podstawą do wypłaty świadczenia.

Początek strony