facebook

Medium link

Komunikat ws. stosowania szybkich testów kasetkowych w diagnostyce zakażeń koronawirusem

Konsultant Krajowy
w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Warszawa dn. 16.03.2020 r.

 

Do: Pani Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

 

Szanowna Pani Prezes,

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2020 r., w dotyczące stosowania tzw. szybkich testów kasetkowych wykrywających przeciwciała w klasie IgM/IgG w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, iż zgodnie z aktualnymi zaleceniami WHO w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2 należy stosować metody molekularne (NAAT, nucleic acid amplification tests, w tym RT-PCR). Badania należy wykonywać w laboratoriach 2 klasy bezpieczeństwa biologicznego (BSL-2), które posiadają odpowiednią infrastrukturę i doświadczenie w molekularnej diagnostyce zakażeń wirusowych.

Z uwagi na niewystarczającą ilość danych dotyczących m.in. dynamiki odpowiedzi immmunologicznej na zakażenie oraz wartości diagnostycznej dostępnych testów do wykrywania przeciwciał w klasie IgM/IgG (w tym: czułości, swoistości, wartości predykcyjnej dodatniej i wartości predykcyjnej ujemnej), aktualnie nie zaleca się stosowania testów serologicznych w celach diagnostycznych. Obecnie CDC pracuje nad testem serologicznym wykrywającym swoiste dla SARS-CoV-2 przeciwciała w klasie IgM/IgG na potrzeby przeprowadzania dochodzeń epidemiologicznych i diagnostyki retrospektywnej zakażeń COVID-19 (badanie zabezpieczonych surowic parzystych tj. dwóch próbek, pierwszej pobranej w pierwszym tygodniu choroby, drugiej - pobranej 2-4 tygodnie później, przy czym warto zaznaczyć, że optymalny czas pobrania drugiej próbki surowicy nadal nie został dobrze udokumentowany). Ponadto, dotychczasowe doświadczenia z diagnostyką serologiczną zakażeń innymi ludzkimi koronawirusami, wskazują na potencjalne ryzyko reakcji krzyżowych z pozostałymi beta-koronowirusami (w tym HCoV-OC43 i HCoV-HKU1).

Jednocześnie informuję, że tylko zastosowanie metod molekularnych pozwala na spełnienie laboratoryjnego kryterium potwierdzenia przypadku COVID-19, zgodnie z obowiązującą definicją przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19.

Początek strony