facebook

Medium link

Komunikat w sprawie składanie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu.

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z powodu  sytuacji epidemiologicznej  biuro Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu jest czynne z wyłączeniem obsługi bezpośredniej.

W związku z powyższym lekarze, lekarze dentyści, którzy ukończyli staż podyplomowy i złożyli z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK proszeni są o składanie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu droga pocztową.

Po podjęciu uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o sposobie przekazania  przez DIL dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-2
  2. Oryginał dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
  3. Karta stażu podyplomowego
  4. Zaświadczenie złożenia LEK lub LDEK (dokument w oryginale lub kserokopia potwierdzona za zgodność przez notariusza)
  5. Orzeczenie o stanie zdrowia (dokument ważny jest 3 miesiące od daty wystawienia) – druk w załączeniu
  6. Świadectwo pracy  (jeżeli już Państwo je otrzymali)
  7. Ankieta oceniająca staż podyplomowy

Lekarze cudzoziemcy  powinni  również złożyć kserokopię karty pobytu.

Początek strony