facebook

Medium link

Odwołanie posiedzenia Komisji Bioetycznej przy DIL 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 01/2020 Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy DIL w sprawie odwołania posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 01/2020 PKB

Początek strony