facebook

Medium link

KOMUNIKAT - OBOWIĄZEK REJESTRACJI LEKARZY PRYWATNIE PRAKTYKUJĄCYCH W BAZIE DANYCH O ODPADACH

Przypominamy , że lekarze prywatnie praktykujący są zobowiązani, jako wytwórcy odpadów, do uzyskania wpisu w BAZIE DANYCH o PRODUKTACH I OPAKOWANIACH oraz o GOSPODARCE ODPADAMI (BDO).

Poniżej zamieszczamy wzór formularza rejestrowego, który należy wypełnić i wraz z oświadczeniem przesłać lub dostarczyć do  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Dolnośląskiego Wydział Ochrony Środowiska ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

Uzyskanie wpisu do w/w rejestru jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej, od  dnia 1 stycznia 2020 roku.

Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, iż lekarz prywatnie praktykujący nie będzie mógł wystawić karty przekazania odpadów, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać.

wzór formularza rejestrowego

Początek strony