facebook

Medium link

Wywoływanie pacjenta po nazwisku

Nazwisko jest dobrem osobistym, które korzysta z ochrony prawnej w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego.
Zdaniem Generalnego Inspektora Danych Osobowych wywoływanie pacjenta do gabinetu po nazwisku jest niedozwolone, bowiem ujawnia dane osobowe pacjenta, narusza jego prywatność, a także dobra osobiste. Stanowisko GIODO jest tym bardziej zasadne, że informacje o pacjencie, dotyczące jego stanu zdrowia są danymi wrażliwymi, podlegającymi szczególnej ochronie.
A zatem lekarz wywołujący pacjenta czekającego na wizytę po nazwisku, naraża się na żądanie z jego strony zaniechania tego działania. W przypadku dokonanego naruszenia, pacjent może żądać, aby lekarz dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożył oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Ponadto na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym, pacjent może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
Aby nie naruszać prywatności pacjenta, można zastosować takie rozwiązania organizacyjne, jak przydzielanie konkretnych numerów lub identyfikatorów.

Początek strony