facebook

Medium link

Dolnośląska Izba Lekarska
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45
tel. 71 798 80 50 / 71 798 80 52
fax 71 798 80 51
pon. śr. pt. 8:00-15:30, wt. 8:00-16:30 czw. 8:00-17:00
e-mail: dil@dilnet.wroc.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: /IzbaLekarskaWroclaw/SkrytkaESP

epuap
 

    • Dyrektor
     tel. 71 798 80 59 - mgr Maria Danuta Jarosz
    • Sekretariat
     tel. 71 798 80 50 / 71 798 80 52  / 71 798 80 54
    • Rejestr Lekarzy, I p., pok. 1.08
     tel. 71 798 80 55 - Krystyna Popiel – p.o. kierownik rejestru
     tel. 71 798 80 56 - mgr Małgorzata Kubarycz-Hoszowska – specjalista
     tel. 71 798 80 82 - mgr Agata Sobańska – starszy specjalista
     tel. 71 798 80 57 - Paulina Mostek –specjalista
    • Rejestr Prywatnych Praktyk Lekarskich, I p., 1.05
     tel. 71 798 80 60 - mgr Joanna Żak – starszy specjalista
     tel. 71 798 80 61 - mgr inż. Dorota Flak - starszy specjalista
    • Dział składek lekarskich, wpłaty i wypłaty
     tel. 71 798 80 65 - Agata Gajewska – starszy specjalista
     tel. 71 798 80 83 - Justyna Słomian specjalista
     pn. śr. pt. 8:00-13:30, wt 8:00-14:30, czw. 8:00-15:00
    • Dział ubezpieczeń dla lekarzy
     tel. 71 798 80 66 - Renata Czajka – specjalista
     tel. 71 798 80 58 - Jolanta Kowalska-Jóźwik – referent
    • Zespół Radców Prawnych
     mec. Beata Kozyra-Łukasiak - koordynator zespołu
     pon.-śr. 13:00-15:00, kontakt przez sekretariat
     mec. Monika Huber-Lisowska
     tel. 71 798 80 62, śr. pt. 9:30-13:00; wt. czw. 10:30-14:00.
    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
     e-mail: iodo@dilnet.wroc.pl
     tel. 748 458 116 - Maciej Koziejko
    • Komisja Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
     e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
     tel. 71 798 80 68 - Patrycja Malec – starszy specjalista
    • Staż podyplomowy - kursy
     tel. 71 798 80 81 - mgr Małgorzata Krupa-Mączka - starszy specjalista
     e-mail: staz@dilnet.wroc.pl
    • Punkty edukacyjne
     tel. 71 798 80 81 - mgr Małgorzata Krupa-Mączka - starszy specjalista
     e-mail: krupam@dilnet.wroc.pl
    • Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej
     tel. 71 798 80 71 - Ewa Świerska – specjalista
     Konto Kasy Pomocy Koleżeńskiej:
     BGŻ O/Wrocław 64 2030 0045 1110 0000 0035 5040
    • Pośrednictwo pracy
     tel. 71 798 80 88 - mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista
    • Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
     tel. 71 798 80 77 - mgr Ewa Bielońska – kierownik
     tel. 71 798 80 76 / 75 - Marzena Majcherkiewicz – starszy specjalista
     tel. 71 798 80 78 - Anna Pankiewicz – starszy referent
    • Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego
     tel. 71 798 80 79 - mgr Aleksandra Stebel – kierownik
     tel. 71 798 80 79 - Patrycja Muszyńska– specjalista
    • Redakcja "Medium"
     e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl
     tel. 71 798 80 80
     mgr Magdalena Janiszewska - redaktor naczelna
     e-mail: naczelna@dilnet.wroc.pl
     Katarzyna Naskrent - sekretarz redakcji
    • Komisja Bioetyczna
     tel. 71 798 80 74 - Joanna Gajewska – specjalista
     e-mail: kb@dilnet.wroc.pl
    • Remonty i inwestycje
     tel. 71 798 80 67 - Bogumiła Madziarz
    • Księgowość
     tel. 71 798 80 87 - mgr Urszula Majchrzak – zastępca Dyrektora Biura DIL ds. finansowych
     tel. 71 798 80 70 - mgr Halina Rybacka – starsza księgowa
     tel. 71 798 80 72 - mgr Katarzyna Nowak – księgowa
    • Komórka płacowo-kadrowa
     tel. 71 798 80 73 - mgr Joanna Mańturzyk – kierownik
     tel. 71 798 80 88 - mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista
    • Komisja: Stomatologiczna, Historyczna i Kultury, Finansowa, Rewizyjna, ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
     tel. 71 798 80 88 - mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista
    • Koło Seniorów, Koło Lekarzy Prywatnie Praktykujących, Komisja Młodych Lekarzy, Komisja Sportu, Kultury i Turystyki
     tel. 71 798 80 66 - Renata Czajka - specjalista
    • Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów, Koła terenowe
     tel. 71 798 80 68 - Patrycja Malec – starszy specjalista
    • Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej
     tel. 71 344 68 28 - Danuta Bujwid – specjalista
    • Sekcja ds. informatycznych
     tel. 71 798 80 84 - inż. Wiktor Wołodkowicz
     e-mail: info@dilnet.wroc.pl

Filie biura w delegaturach

 • Wrocław
  Wiceprezes i Przewodnicząca delegatury wrocławskiej Bożena Kaniak
  Biuro - Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45
  tel. 71 798 80 50 / 71 798 80 52
  czw. 14:00-15:00
  e-mail: dil@dilnet.wroc.pl
 • Jelenia Góra
  Przewodnicząca delegatury jeleniogórskiej Barbara Polek
  wt. 10:00-11:30
  Wojewódzki Szpital w Jeleniej Górze
  ul. Ogińskiego 6, I piętro, pokój 233
  tel./fax 75 753 55 54,
  e-mail: jeleniagora@dilnet.wroc.pl
 • Wałbrzych
  Przewodnicząca delegatury wałbrzyskiej Dorota Radziszewska
  wt. 15:00-16:00
  ul. Moniuszki 1/1, 58-300 Wałbrzych
  tel. 74 665 61 62
  Biuro - Beata Czołowska – specjalista
  pon.-czw. 9:00-17:00
  pt. 9:00-13:00
  e-mail: walbrzych@dilnet.wroc.pl
 • Legnica
  Przewodniczący delegatury legnickiej Ryszard Kępa
  wt. 15:00-16:00
  pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 85 76
  Biuro - Krystyna Krupa – specjalista
  pon.-pt. 8:00-15:00, wt. 8:00-16:00
  e-mail: legnica@dilnet.wroc.pl

Dolnośląska Izba Lekarska przy ul. Kazimierza Wielkiego 45

Sala konferencyjna przy al. Jana Matejki 6