facebook

Medium link

Informacja ws. zdarzeń edukacyjnych organizowanych przez DIL

Informujemy, że wszystkie tegoroczne zdarzenia edukacyjne, które miały odbyć się w formie stacjonarnej, zostały odwołane. Decyzja ta, podyktowana troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, jest równoznaczna z anulowaniem listy zapisanych dotąd uczestników.
Tryb stacjonarny zastąpiliśmy – w przypadku wielu zdarzeń edukacyjnych – trybem online. Prosimy o uważne śledzenie komunikatów szkoleniowych publikowanych na łamach „Medium” oraz na stronie DIL (zakładka Kształcenie). W obu tych miejscach znajdziecie informacje na temat organizowanych online zdarzeń edukacyjnych i warunków na nie zapisu.

Komisja Kształcenia

pn.-pt. 8:00 - 15:00

IV piętro - poddasze, pokój 4.01

 • (71) 798 80 68
  Patrycja Malec
  starszy specjalista
  e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
  • dofinansowania: habilitacji, doktoratów, kursów i staży obowiązkowych do specjalizacji
  • nagrody za egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem
  • konferencje organizowane przez DIL

Rejestr podmiotów szkolących

 • (71) 798 80 81
  mgr Małgorzata Krupa-Mączka
  starszy specjalista
  e-mail: krupam@dilnet.wroc.pl
  • rejestr podmiotów szkolących

Realizacja stażu podyplomowego (kursy)

 • (71) 798 80 81
  mgr Małgorzata Krupa-Mączka
  starszy specjalista
  e-mail: staz@dilnet.wroc.pl
  • kursy stażowe

Punkty edukacyjne

 • (71) 798 80 81
  mgr Małgorzata Krupa-Mączka
  starszy specjalista
  e-mail: krupam@dilnet.wroc.pl
  • rozliczanie punktów edukacyjnych
Początek strony