facebook

Medium link

W związku z sytuacją epidemiczną od 16 marca 2020 r. do odwołania
biuro DIL wstrzymuje obsługę bezpośrednią.

Konferencje i szkolenia organizowane przez DIL zostają odwołane.

Komisja Socjalna i ds. Lekarzy Seniorów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej informuje, że od 22 maja 2020 r. nie będą przyjmowane wnioski lekarzy o dofinansowanie w związku z pandemią.
Nie dotyczy to lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chorowali na COVID-19.

Godziny pracy biura DIL i INTER Ubezpieczenia

Komisja Kształcenia

pn.-pt. 8:00 - 15:00

IV piętro - poddasze, pokój 4.01

 • (71) 798 80 68
  Patrycja Malec
  starszy specjalista
  e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
  • dofinansowania: habilitacji, doktoratów, kursów i staży obowiązkowych do specjalizacji
  • nagrody za egzamin specjalizacyjny zdany z wyróżnieniem
  • konferencje organizowane przez DIL

Rejestr podmiotów szkolących

 • (71) 798 80 52
  mgr Małgorzata Krupa-Mączka
  starszy specjalista
  e-mail: krupam@dilnet.wroc.pl
  • rejestr podmiotów szkolących

Realizacja stażu podyplomowego (kursy)

 • (71) 798 80 52
  mgr Małgorzata Krupa-Mączka
  starszy specjalista
  e-mail: staz@dilnet.wroc.pl
  • kursy stażowe

Punkty edukacyjne

Początek strony