facebook

Medium link

Konferencja on-line „Szczepienia dorosłych w praktyce”, 15 października 2020 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
oraz
I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu

zapraszają na konferencję on-line

WEBINARIUM: SZCZEPIENIA DOROSŁYCH W PRAKTYCE

która odbędzie się dnia 15 października 2020r. (czwartek) w godz.8.30-14.00

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik Naukowy Konferencji
Dr n. med. ANNA SZYMANEK-PASTERNAK

Opiekunowie Naukowi Konferencji
Prof. zw. dr hab. KRZYSZTOF SIMON
Prof. dr hab. LESZEK SZENBORN

Szczegółowe informacje (wersja do druku)

Początek strony