facebook

Medium link

Kurs online „Nowe regulacje prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej”, 10 grudnia 2020 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zapraszają na kurs on-line

WEBINARIUM:
NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

który odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. (czwartek) w godz.10.00-13.00

Uczestnikowi kursu przysługują 2 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów.


Kierownik Naukowy Kursu
Dr hab. ANDRZEJ WOJNAR, prof. nadzw.

Wykładowca
Inż. MACIEJ KOZIEJKO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szczegółowe informacje (wersja do druku)

Początek strony