facebook

Medium link

Kurs online „Słowa, które leczą. Rzecz o nieznanej w Polsce medycynie narracyjnej”, 19 stycznia 2021 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zaprasza na kurs on-line

WEBINARIUM:
„SŁOWA, KTÓRE LECZĄ. RZECZ O NIEZNANEJ W POLSCE MEDYCYNIE NARRACYJNEJ”

który odbędzie się dnia 19 stycznia 2021 r. (wtorek) w godz.16.00-19.00

 

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Kierownik Naukowy Kursu
Prof. dr hab. ALEKSANDER WOŹNY
Kierownik Zakładu Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Szczegółowe informacje (wersja do druku)

Początek strony