facebook

Medium link

Konferencja on-line: „Covid-19 – następstwa, powikłania wczesne i odległe. Szczepienia”, 21 stycznia 2021 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
I Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu
zapraszają na konferencję on-line

WEBINARIUM:
COVID-19 – NASTĘPSTWA, POWIKŁANIA WCZESNE I ODLEGŁE. SZCZEPIENIA

która odbędzie się dnia 21 stycznia 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.30

 Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik Naukowy Konferencji

dr n. med. SYLWIA SERAFIŃSKA
dr n. med. ANNA SZYMANEK-PASTERNAK
lek. JUSTYNA JANOCHA-LITWIN

Opiekun Naukowy Konferencji
prof. zw. dr hab. KRZYSZTOF SIMON

Serdecznie zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności zajmujących się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 hospitalizowanymi, jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje (wersja do druku)

Początek strony