facebook

Medium link

Konferencja on-line "COVID-19 – następstwa, powikłania wczesne i odległe. szczepienia", 18 marca 2021 r.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie
Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
oraz
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
I Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Gromkowskiego we Wrocławiu

zapraszają na konferencję on-line

WEBINARIUM:

COVID-19 – NASTĘPSTWA, POWIKŁANIA WCZESNE I ODLEGŁE. SZCZEPIENIA

która odbędzie się dnia 18 marca 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00

Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik Naukowy Konferencji
dr n. med. SYLWIA SERAFIŃSKA
dr n. med. ANNA SZYMANEK-PASTERNAK
lek. JUSTYNA JANOCHA-LITWIN

 Opiekun Naukowy Konferencji prof. zw. dr hab. KRZYSZTOF SIMON

Szczegółowe informacje

Początek strony