facebook

Medium link

Kurs on-line: „Nowe regulacje prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej”, 7 maja 2021 r.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zaprasza na kurs on-line

WEBINARIUM:

NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

który odbędzie się dnia 7 maja 2021 r. (piątek) w godz. 10.00-13.00

Uczestnikowi kursu przysługują 2 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy medycyny.

Kierownik Naukowy Kursu
Dr hab. ANDRZEJ WOJNAR, prof. nadzw.

Wykładowca
Inż. MACIEJ KOZIEJKO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szczegółowe informacje

Początek strony