facebook

Medium link

Konferencja on-line "Szczepienia dorosłych w praktyce", 29 kwietnia 2021 r.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
oraz
I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu
zapraszają na konferencję on-line

WEBINARIUM: SZCZEPIENIA DOROSŁYCH W PRAKTYCE

która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 8.30-15.00

Uczestnikowi Konferencji przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik Naukowy Konferencji
Dr n. med. ANNA SZYMANEK-PASTERNAK
Dr n. med. SYLWIA SERAFIŃSKA

Opiekunowie Naukowi Konferencji
Prof.zw. dr hab. KRZYSZTOF SIMON
Prof. dr hab. LESZEK SZENBORN

Szczegółowe informacje

Początek strony