facebook

Medium link

STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 2021 R. - LISTA JEDNOSTEK

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską ustalił listę podmiotów, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych w 2021 roku:

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej UM do "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2021 roku"

Początek strony