facebook

Medium link

Kurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych

Diakonia Wang wspólnie z Polską Radą Resuscytacji prowadzi kursy resuscytacyjne kierowane dla personelu medycznego.
Kurs ALS – Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Centra Urazowe, SOR, Zespoły Ratownictwa Medycznego/. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Strona internetowa i zapisy

Cele kursu:

  • wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych,
  • rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia,
  • rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy efektywnej komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest głównie do personelu medycznego /lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/.

Program kursu:

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/
z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Wraz z rejestracją kandydata w systemie zarządzania kursami ERC – COSY każdy uczestnik otrzymuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiającej (poza dostępem do materiałów kursowych) odbycie szkolenia on-line ułatwiającego przygotowanie się do zajęć. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz wentylacja workiem samorozprężalnym.
Kurs prowadzony jest w programie dwudniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do sześciu osób na 2 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to dwadzieścia cztery osoby (cztery grupy po sześć osób).

Początek strony