facebook

Medium link

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów 2019 r. - lista jednostek

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską we Wrocławiu ustalił listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów na 2019 rok:

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej UM

Aktualna lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego (lista wolnych miejsc) (aktualizacja 6 luty 2020 r.)

Aktualna lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego (lista wolnych miejsc) (aktualizacja 6 luty 2020 r.)

Początek strony