facebook

Medium link

Staż podyplomowy 2020 - wykłady i ćwiczenia z transfuzjologii klinicznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną z dniem 1 maja 2020 roku zmieniła się forma szkoleń dla lekarzy stażystów w ramach realizacji stażu  podyplomowego w zakresie Transfuzjologii Klinicznej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu www.rckik.wroclaw.pl w zakładce szkolenia.

Początek strony