facebook

Medium link

Plan kursu specjalizacyjnego „Prawo medyczne”, listopad 2020 r.

Wersja do druku

Zapisy na kurs wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie CMKP (cmkp.edu.pl)!

PLAN KURSU SPECJALIZACYJNEGO „PRAWO MEDYCZNE”

16 listopada 2020, poniedziałek

8.00-10.15

Dr n.prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza dentysty, standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą medyczną, zgodność z dostępnymi środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, zgodność z zasadami etyki lekarskiej). Prawa i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. Prawa i obowiązki pacjenta

10.15-10.30

PRZERWA

10.30-12.00

Dr n.prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia eksperymentów medycznych i badań klinicznych.

12.00-12.15

PRZERWA

12.15-14.30

Dr n.med. Katarzyna Połtyn-Zaradna

Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej, organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze środków publicznych)

17 listopada 2020, wtorek

8.00-8.45

Dr n.med. Paweł Wróblewski

Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich

8.45-10.15

Dr n.prawnych Ewa Wójtowicz

Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, prawne formy prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza dentysty

10.15-10.30

PRZERWA

10.30-11.15

Prof.dr hab. Dariusz Patrzałek

Problemy prawne przeszczepiania

11.15-12.00

Dr n.med. Anna Orońska

Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych

12.00-12.15

PRZERWA

12.15-13.00

Dr n.med. Monika Kantorska-Janiec

Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień

13.00-14.30

Mgr Aleksandra Stebel

Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego

18 listopada 2020, środa

8.00-11.00

Dr n.prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz przerywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i leczeniem chorób zakaźnych

11.00-11.15

PRZERWA

11.15-12.45

Adw. Dr Andrzej Malicki

Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna

12.45-13.00

PRZERWA

13.00-14.30

Dr med. Jakub Trnka

Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu

14.30-14.45

PRZERWA

14.45-16.00

Dr n.prawnych Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Test i zaliczenie kursu

Początek strony