facebook

Medium link

Stanowisko NIL w sprawie zasad zaliczania stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Tekst źródłowy

STANOWISKO Nr 29/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zasad zaliczania stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest świadome, że wyjątkowa sytuacja, jaka ma miejsce obecnie w Polsce w związku z epidemią koronawirusa, wpływa na sposób, w jaki lekarze i lekarze dentyści będą odbywać staż podyplomowy. W ocenie Prezydium NRL lekarze, którym przyszło odbywać ten staż podyplomowy w nadzwyczajnie zmienionych warunkach, nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji takiej sytuacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w zaistniałej, nadzwyczajnej sytuacji koordynatorzy stażu powinni zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a okręgowe rady lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

Początek strony