facebook

Medium link

Opłaty dotyczące rejestracji praktyki

Wersja do druku

Chcąc wpisać indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą opłata wynosi 104,00 zł, natomiast zmiana danych w już zarejestrowanej praktyce (oprócz zmian dotyczących informacji o ponownym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej) wynosi 52,00zł.
Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE droga elektroniczną na Konto Dolnośląskiej Izby Lekarskiej PKO BP SA Oddział 3 we Wrocławiu 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570 Potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty musi zostać dołączone do złożonego wniosku.

Początek strony