facebook

Medium link

Sposoby reklamowania praktyki lekarskiej

Uchwała nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

Uchwała nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej

Opinia prawna w zakresie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich

Zasady informowania o swiadczeniach

Początek strony