facebook

Medium link

Dodatkowe informacje dla wytwórców odpadów ws. rejestru BDO (Baza Danych o odpadach)

Szanowni Państwo

z informacji uzyskanych od lekarzy z terenu Dolnego Śląska wynika, że w numerze Nr 2/2018 (331) luty 2018 Gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej MEDIUM  opublikowano informacje na temat nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących indywidualną praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO.

W związku z tym, że  w artykule znalazły się niepełne informacje, uprzejmie wyjaśniam, że zadania związane z prowadzeniem rejestru BDO są realizowane przez Dział Sprawozdawczości i Planowania w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat wspomnianego rejestru są dostępne na stronie www.bip.umwd.pl w zakładce Ochrona Środowiska pkt 25. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Natomiast, obowiązek dokonania rejestracji w rejestrze BDO przez wytwórców m.in. odpadów medycznych będzie możliwy dopiero po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Środowiska określającego wzór formularza rejestrowego obejmującego działalność podmiotów w zakresie wytwarzania odpadów niewymagającego uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego, ponieważ dopiero wówczas będzie znany zakres wymaganych informacji, jakie wytwórca odpadów winien zamieścić we wniosku rejestrowym, który stanowi podstawę formalno-prawną do jego skutecznego przedłożenia do marszałka województwa, a następnie jego rozpatrzenia przez tu. organ zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.).

Ponadto pragnę wskazać, że w wykazie prac legislacyjnych Ministra Środowiska, dostępnym na stronie internetowej www.mos.gov.pl, planowany termin wydania znowelizowanego rozporządzenia w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru uwzględniającego ostatnie zmiany ustawy o odpadach przewidziano na II kwartał 2018 r.

Początek strony