facebook

Medium link

Składki członkowskie na rzecz Izby Lekarskiej

Obowiązująca wysokość składki
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej. Więcej
Składka a wykonywanie zawodu za granicą lub zaprzestanie wykonywania zawodu
Dział Windykacji Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż wykonywanie zawodu lekarza za granicą przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wpisaną na listę członków DIL we Wrocławiu oraz opłacanie tam składek, nie zwalnia z obowiązku opłacania składek również w Polsce. Więcej
Obowiązek opłacania składek członkowskich na urlopie macierzyńskim oraz zwolnieniu lekarskim
Dolnośląska Izba Lekarska uprzejmie informuje, że zgodnie z §3 pkt. 3 Uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej zwalnia się z obowiązku opłacenia składki członkowskiej lekarza, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej

Dział składek lekarskich

piętro II, pokój 2.07

  • (71) 798 80 65 - Agata Gajewska
    starszy specjalista
  • (71) 798 80 83 - Justyna Słomian
    specjalista

 

e-mail: skladki@dilnet.wroc.pl

Początek strony