Print this page

Rocznik 1990 Wydział Lekarski AM we Wrocławiu

Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu Rocznik 1990

W związku z obecnym stanem epidemiologicznym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pandemią SARS-Cov-2, podjęliśmy decyzję o odwołaniu spotkania Rocznika 1990. O nowym terminie spotkania, który przewidujemy w roku 2022, poinformujemy w późniejszym okresie.

Komitet Organizacyjny