facebook

Medium link

Rocznik 1976 AM we Wrocławiu

Absolwenci Akademii Medycznej we Wrocławiu Rocznik 1976

W związku z obecnym stanem epidemiologicznym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pandemią SARS-Cov-2, podjęliśmy decyzję o odwołaniu spotkania Rocznika 1976. O nowym terminie spotkania, który przewidujemy w roku 2022, poinformujemy w późniejszym okresie.

Komitet Organizacyjny

Początek strony