facebook

Medium link

Rocznik 1985 Wydział Lekarski AM we Wrocławiu

Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu Rocznik 1985

W związku z obecnym stanem epidemiologicznym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pandemią SARS-Cov-2, podjęliśmy decyzję o odwołaniu spotkania Rocznika 1985. O nowym terminie spotkania, który przewidujemy w roku 2022, poinformujemy w późniejszym okresie.

Komitet Organizacyjny

Początek strony